zelfcompassie

Sluit vriendschap met jezelf: van zelfkritiek naar zelfcompassie

Denk eens aan groep vrienden. Wedden dat je deze vrienden, met name als ze het moeilijk hebben, op een vriendelijke, empathische en geduldige manier behandelt? Je luistert naar ze als ze gekwetst zijn, knuffelt ze bij verdriet, spreekt ze bemoedigend toe bij onzekerheid, helpt ze naar de positieve kant van het verhaal te kijken, stelt ze gerust bij angst, en vergeeft ze bij fouten. Sta nu eens stil bij de manier waarop je met jezelf omgaat wanneer je het moeilijk hebt; wanneer je faalt, lijdt, of je incompetent voelt. Als je tot de conclusie komt dat er een groot verschil is in je reactie, dan nodig ik je uit om verder te lezen. Dit is een blog over het sluiten van vriendschap met jezelf aan de hand van zelfcompassie.

Wat is zelfcompassie?

Zelfcompassie is het tegenovergestelde van zelfkritiek. In plaats van jezelf te veroordelen, af te wijzen, te beschuldigen of te bekritiseren, gaat zelfcompassie over vriendelijk zijn voor jezelf, je menselijkheid accepteren en bijvoorbeeld mindfulness beoefenen.

  1. Zelfvriendelijkheid betekent warm, empathisch en begripvol zijn richting jezelf. Juist op de momenten dat je geconfronteerd wordt met pijnlijke ervaringen. Je slaat een arm om je schouder, net zoals je dat bij een vriend zou doen.
  2. Acceptatie van je menselijkheid verwijst naar de erkenning dat we als mensen imperfect en kwetsbaar zijn. Je bent niet de enige die lijdt en fouten maakt, dit is onderdeel van de gedeelde menselijke ervaring. Je bent gewoonweg mens.
  3. Mindfulness betekent in dit geval dat je je emoties op een gebalanceerde manier verwerkt, door ze noch te onderdrukken noch te overdrijven. Met een milde en open houding observeer je je emotionele landschap, zonder dat je je emoties ontkent of overweldigd wordt door moeilijk emoties. Je erkent wat er te voelen is en tegelijkertijd plaats je je eigen ervaring in een groter perspectief. Check ons blog over mindfulness.

Laten we zelfcompassie eens toepassen op een situatie die je waarschijnlijk bekend voorkomt. Stel je even voor dat je tentamenperiode eraan komt. Terwijl de tentamens naderen, stijgen je stresslevels. Een paar uur voor het tentamen heb je zweterige handen, onrustige benen en een verhoogde hartslag. Hoe zou zelfcompassie er in deze situatie uitzien? Je zou mindfull de emoties observeren die gepaard gaan met je verhoogde stress, je zou jezelf eraan herinneren dat studenten over de hele wereld door vergelijkbare ervaringen gaan, en je zou jezelf moed inspreken.

Hoe vergroot je je zelfcompassie?

Het vergroten van je zelfcompassie is een proces dat tijd, inzet en herhaling vraagt. Met de reflectieve opdracht hieronder kun je direct met dit proces van start gaan.

  1. Denk terug aan een situatie waarin je een goede vriend steunde die door een moeilijke tijd ging. Beschrijf hieronder hoe je je vriend behandelde. Wat zei je? Op welke toon? Wat deed je? Als je je geen situatie kan herinneren, beeld je dan een situatie in.
  2. Denk terug aan een moment waarop je het moeilijk had. Hoe behandelde je jezelf? Wat zei je? Op welke toon? Wat deed je?
  3. Vergelijk de twee reacties. Wat zie je? Wat valt je op? Zijn ze verschillend? Op welke manier? Waarom?
  4. Stel je voor dat je jezelf zou behandelen zoals je je vrienden behandelt. Wat zou het effect zijn op je welzijn en leven?

Ben je gemotiveerd om het proces voort te zetten en verder te werken aan het ontwikkelen van je zelfcompassie? Doe dan de bovenstaande opdracht iedere keer dat je merkt dat je zelfkritiek levert. Wil je wat variatie? Verken dan hier een brede range aan opdrachten: Self-Compassion Exercises by Dr. Kristin Neff.

Als je begeleiding en steun wilt bij het ontwikkelen van zelfcompassie, weet dan dat we bij Siggie voor je klaar staan. We bieden een e-health module over Zelfcompassie aan die, in combinatie met de coaching sessies, de shift van zelfkritiek naar zelfcompassie kan bevorderen. Meld je aan voor een coaching traject bij Siggie.

Ik durf te wedden dat je een goede vriend bent. Waarom kijk je niet wat er gebeurt als je vriendschap sluit met jezelf?