Eenzaamheid

Eenzaamheid aanpakken

Eenzaamheid onder studenten is weinig zichtbaar. Daardoor lijkt het soms alsof het niet voorkomt. Uit de enquête ‘Sociale Samenhang & Welzijn’ van het CBS, bleek echter dat maar liefst 9% van de personen in de leeftijdscategorie 15-25 jaar sterk eenzaam is, en dat 25% van hen rapporteert enigszins eenzaam te zijn. Als je er even over nadenkt is het ook niet gek dat eenzaamheid ook onder studenten een probleem is. Vaak verhuis je als student naar een andere stad om te studeren. Hierdoor kan het contact met vrienden van vroeger verwateren. Bovendien is het niet altijd makkelijk om nieuwe contacten te maken, zijn er tal van oorzaken te bedenken.

Eenzaamheid als alarmfunctie

Gevoelens van eenzaamheid zijn overigens normaal, zolang ze maar tijdelijk zijn. Mensen zijn van nature namelijk een heel sociale diersoort. Vanuit een evolutionair oogpunt heeft het de nodige voordelen om tot een groep te behoren. Mensen die de behoefte voelen om geaccepteerd en betrokken te worden, hebben historisch gezien dus een grotere overlevingskans gehad. De evolutionaire psychologie betoogt daarom dat dit ertoe geleid heeft dat praktisch iedereen deze behoefte vandaag de dag voelt. Omdat onze behoefte aan contact zo fundamenteel is, ervaren we de nodige negatieve emoties wanneer we eenzaam zijn. Je zou gevoelens van eenzaamheid dus als een alarm kunnen zien, dat je wijst op het belang van contact met anderen.

Soorten eenzaamheid

Als we het over eenzaamheid hebben, denken we vaak meteen aan sociale eenzaamheid. Daarbij is het sociaal netwerk ontoereikend en wordt de sociale behoefte niet bevredigd. Maar ook iemand die een (groot) netwerk heeft, kan zich eenzaam voelen. Dat gebeurt wanneer de contacten wel bestaan, maar niet voldoen aan de behoefte écht contact te hebben. Het is dus niet automatisch zo dat lidmaatschap van een studentenvereniging of sportclub de oplossing biedt.

Kip of het ei?

Langdurige eenzaamheid heeft tot gevolg dat je steeds slechter in je vel zit. Andersom zie je ook vaak dat studenten die slecht in hun vel zitten zich terugtrekken en eenzamer worden. Die twee versterken elkaar. Wat nu eigenlijk de oorzaak is en wat het gevolg, is niet relevant. Voel je je langere tijd eenzaam en merk je dat dit je belemmert? Dan is het tijd om in actie te komen. En daar kan een steuntje in de rug van een studentencoach heel fijn bij zijn. Samen sta je immers sterker. Jouw coach kan je helpen de neerwaartse spiraal te doorbreken. Daarbij ga je onder begeleiding van je coach op zoek gaan naar kwaliteiten die je kan inzetten om tot een oplossing te komen die bij jouw situatie aansluit.

Eenzaamheid studenten

Eenzaamheid aanpakken

Eenzaamheid onder studenten is weinig zichtbaar. Daardoor lijkt het soms alsof het niet voorkomt. Uit de enquête ‘Sociale Samenhang & Welzijn’ van het CBS, bleek echter dat maar liefst 9% van de personen in de leeftijdscategorie 15-25 jaar sterk eenzaam is, en dat 25% van hen rapporteert enigszins eenzaam te zijn. Als je er even over nadenkt is het ook niet gek dat eenzaamheid ook onder studenten een probleem is. Vaak verhuis je als student naar een andere stad om te studeren. Hierdoor kan het contact met vrienden van vroeger verwateren. Bovendien is het niet altijd makkelijk om nieuwe contacten te maken, zijn er tal van oorzaken te bedenken.

Eenzaamheid als alarmfunctie

Gevoelens van eenzaamheid zijn overigens normaal, zolang ze maar tijdelijk zijn. Mensen zijn van nature namelijk een heel sociale diersoort. Vanuit een evolutionair oogpunt heeft het de nodige voordelen om tot een groep te behoren. Mensen die de behoefte voelen om geaccepteerd en betrokken te worden, hebben historisch gezien dus een grotere overlevingskans gehad. De evolutionaire psychologie betoogt daarom dat dit ertoe geleid heeft dat praktisch iedereen deze behoefte vandaag de dag voelt. Omdat onze behoefte aan contact zo fundamenteel is, ervaren we de nodige negatieve emoties wanneer we eenzaam zijn. Je zou gevoelens van eenzaamheid dus als een alarm kunnen zien, dat je wijst op het belang van contact met anderen.

Soorten eenzaamheid

Als we het over eenzaamheid hebben, denken we vaak meteen aan sociale eenzaamheid. Daarbij is het sociaal netwerk ontoereikend en wordt de sociale behoefte niet bevredigd. Maar ook iemand die een (groot) netwerk heeft, kan zich eenzaam voelen. Dat gebeurt wanneer de contacten wel bestaan, maar niet voldoen aan de behoefte écht contact te hebben. Het is dus niet automatisch zo dat lidmaatschap van een studentenvereniging of sportclub de oplossing biedt.

Kip of het ei?

Langdurige eenzaamheid heeft tot gevolg dat je steeds slechter in je vel zit. Andersom zie je ook vaak dat studenten die slecht in hun vel zitten zich terugtrekken en eenzamer worden. Die twee versterken elkaar. Wat nu eigenlijk de oorzaak is en wat het gevolg, is niet relevant. Voel je je langere tijd eenzaam en merk je dat dit je belemmert? Dan is het tijd om in actie te komen. En daar kan een steuntje in de rug van een studentencoach heel fijn bij zijn. Samen sta je immers sterker. Jouw coach kan je helpen de neerwaartse spiraal te doorbreken. Daarbij ga je onder begeleiding van je coach op zoek gaan naar kwaliteiten die je kan inzetten om tot een oplossing te komen die bij jouw situatie aansluit.

Kun je hulp gebruiken
van een Siggie Studentencoach?