Studievaardigheden

Wil je meer weten over waar we je bij kunnen helpen, lees dan verder.
En weet: als jouw hulpvraag niet specifiek door ons als voorbeeld wordt genoemd, ben je ook welkom! Je uitdaging of vraag kan groot zijn of klein.

Studievaardigheden a la Siggie

Bij studievaardigheden hebben wij het niet over hoe je inhoudelijk studeert, maar wel over hoe je de boel voor jezelf organiseert. Je kunt dan denken aan planning, omgang met tijddruk en motivatie bij zelfstudie.
Wij zien ze geregeld voorbij komen, de issues rondom uitstelgedrag, vastlopen tijdens scriptie periode, prioriteit geven aan de ‘verkeerde dingen’ of bijvoorbeeld een terughoudendheid om eruit te halen wat er in zit. Niets menselijks is ons vreemd.

Meer dan praktisch

Vaak vragen studie vaardigheden om een praktische benadering. Het gaat geregeld om experimenteren met een nieuwe aanpak. En bepalen waarom je dat nu wel de moeite waard vindt om iets anders te gaan aanpakken. Daarnaast geeft het vaak ook inzicht in wat maakt dat je tot dusver doet wat je doet. Of een kijk op waarom je dingen juist nalaat… Hoe dan ook, met je coach maak je stappen op dit terrein. Een hulpvraag over studievaardigheden leent zich uitstekend voor een traject bij Siggie. Het is goed af te bakenen en je bemerkt vlug verbetering.

Pluk de vruchten

Je stappen op dit terrein hebben vaak ook soort rimpeleffect. De wijze waarop je omgaat met je studie zegt veelal ook iets over hoe je omgaat met andere verplichtingen. Als dit lekker loopt, is er op een ander vlak vaak ook weer meer ruimte. En bovendien: als je nu leert waarom je doet wat je doet of deed wat je deed… heb je daar in de organisatie van bijvoorbeeld stage en werk later vaak weer profijt. Dus, go for it

Kun je hulp gebruiken
van een Siggie Studentencoach?