Professionele Online Coaching

Veel studenten ervaren hun studietijd als een moeilijke en stressvolle periode. Zo toonde onderzoek onder 3000 universiteitsstudenten aan dat de helft van hen last heeft van angst- en somberheidsklachten (Dopmeijer et al., 2020)

Ruim 40% voelt zich eenzaam en meer dan 70% ervaart prestatiedruk. Recent onderzoek suggereert tevens dat het mentale welzijn van studenten als gevolg van de corona crisis verder is afgenomen (de Kievit, 2020; Kools et al., 2020).

Vaak zijn studenten niet open over hun psychosociale problemen en ervaren moeilijkheden bij het zoeken van hulp. Hierdoor kunnen ernstigere mentale problemen ontstaan waardoor het welbevinden kan afnemen met studievertraging en uiteindelijk uitval tot gevolg.

Heeft u als onderwijsteam ideeën op welke wijze het welzijn van studenten verbeterd kan worden en studievertraging terug kan worden gedrongen? Op basis van uw doelen kunnen wij u en uw studenten helpen bij het uitvoeren én monitoren van preventieve interventies rondom studentenwelzijn in de vorm van persoonlijke, online coaching. Siggie staat voor een combinatie van preventie en het bevorderen van de mentale gezondheid van studenten. Deze combinatie, indien nodig aangevuld met behandeling, kan een solide basis leggen voor het welzijn en studiesucces van studenten. 

Siggie - Icon

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marieke van Gijs | 06-82623511 of Maartje Vincenten | 06-20236741

Onze aanpak

Siggie biedt online persoonlijke coaching voor zowel Nederlands- als Engelssprekende studenten, met wetenschappelijk opgeleidecoaches die persoonlijke begeleiding bieden bij thema’s als stress, spanning, piekeren, zelfvertrouwen, eenzaamheid, stemmingen en angst. We maken hierbij gebruik van een proactieve en oplossingsgerichte benadering vanuit de positieve psychologie. Siggie helpt studenten in het omgaan met zijn of haaruitdagingen. Wij leggen de focus niet op wat niet werkt, maar op wat wél werkt. Samen gaan we op zoek naar manieren waarop studenten hun eigen talenten kunnen inzetten. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat studenten durven te vertrouwen op hun eigenveerkracht, hun studietraject weer aan kunnen en kunnen floreren in het leven. Siggie is niet gekoppeld aan een Universiteit waardoor we voor studenten een anonieme plek zijn waar ze preventief en laagdrempelig terecht kunnen.

Samenwerken Siggie

Het actief samenwerken met studentpsychologen en samen inzichtelijk krijgen welke interventies effectief zijn bij de verschillende hulpvragen van studenten is belangrijk om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen, nu en in de toekomst. Het meten van de effectiviteit en tevredenheid van onze coaching vinden we hierbij vanzelfsprekend. 

Siggie biedt online persoonlijke coaching voor zowel Nederlands- als Engelssprekende studenten, met wetenschappelijk opgeleidecoaches die persoonlijke begeleiding bieden bij thema’s als stress, spanning, piekeren, zelfvertrouwen, eenzaamheid, stemmingen en angst. We maken hierbij gebruik van een proactieve en oplossingsgerichte benadering vanuit de positieve psychologie. Siggie helpt studenten in het omgaan met zijn of haaruitdagingen. Wij leggen de focus niet op wat niet werkt, maar op wat wél werkt. Samen gaan we op zoek naar manieren waarop studenten hun eigen talenten kunnen inzetten. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat studenten durven te vertrouwen op hun eigenveerkracht, hun studietraject weer aan kunnen en kunnen floreren in het leven. Siggie is niet gekoppeld aan een Universiteit waardoor we voor studenten een anonieme plek zijn waar ze preventief en laagdrempelig terecht kunnen.

Het actief samenwerken met studentpsychologen en samen inzichtelijk krijgen welke interventies effectief zijn bij de verschillende hulpvragen van studenten is belangrijk om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen, nu en in de toekomst. Het meten van de effectiviteit en tevredenheid van onze coaching vinden we hierbij vanzelfsprekend. 

Hoe werkt het?

In 5 sessies van 30 minuten coachen onze Siggie coaches studenten oplossingsgericht op hun uitdaging en focussen we ons daarbij specifiek op het bevorderen van de eigen veerkracht. De coaching sessies worden ondersteund met e-health modules die zich richten op bijvoorbeeld het leren omgaan met gevoelens van angst en somberheid, of het veranderen van de leefstijl. De sessies worden ook aangevuld met oefeningen die zijn ontwikkeld door ons expertteam op het gebied van de positieve psychologie. Samen met de student wordt vastgesteld of en welke combinatie van blended care nodig is. Daarnaast worden trajecten, indien mogelijk, vroegtijdig afgerond als het doel is bereikt.

Ketensamenwerking

Gebruikmaken van een proactieve en oplossingsgerichte benadering om uitdagingen aan te pakken zit in ons bloed. Siggie is onderdeel van de Mentaal Beter groep – een organisatie met 80 locaties in Nederland die zich richt op het versterken van de veerkracht van kinderen, jong-volwassenen en volwassenen die mentale- en/of leerproblemen ervaren. Dit betekent dat we enerzijds korte lijntjes hebben met de GGZ poli voor jongvolwassenen van Mentaal Beter en andere organisaties waardoor we warm kunnen doorverwijzen. Uit onze huidige gegevens blijkt dat we tussen de 8-10% van de studenten doorverwijzen naar de GGZ.

Onze Siggie coaches hebben iedere week een spreekuur met Mentaal Beter, studentpsychologen en huisartsen om, indiennodig, de beste plek te vinden passend bij de hulpvraag van de student. Anderzijds betekent deze ketensamenwerking dat we onze zorgeenvoudig kunnen opschalen indien nodig om onze snelheid en laagdrempeligheid te waarborgen.

We leveren onze dienst op dit moment aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam in het kader van studentenwelzijn. Meer informatie over deze samenwerking vindt u in het volgende artikel, geplaatst in het Erasmus Magazine:

Gaat het even wat minder? Zo kunnen coaches Djoeke en Joost jou helpen – Erasmus Magazine.

 

Onderzoek naar welzijn en tevredenheid

Siggie doet ook onderzoek naar de veerkracht, het welzijnsniveau, de bevlogenheid en de specifieke psychologische problematiek van de studenten. Voorafgaande aan de coachingsessie en na afloop vullen de studenten een gevalideerde vragenlijsten in. Op die manier kunnen wij u inzichten bieden in de start situatie, maar ook een indicatie geven van de mogelijke effecten van het Siggie programma. Ook wordt de tevredenheid met onze diensten in kaart gebracht na afloop van de sessies. Tot op heden zijn de studenten die hebben deelgenomen aan Siggie zeer tevreden.

De algemene tevredenheid met Siggie is beoordeeld met het cijfer 9.0. Studenten geven gemiddeld het cijfer 9.3 wanneer hen gevraagd wordt in welke mate zij Siggie aanbevelen aan anderen. Ook beoordelen studenten de tevredenheid over de hoeveelheid hulp die ze hebben ontvangen van Siggie met een 9.0.

Met het monitoren van de resultaten zoeken we actief de samenwerking op met o.a. de studentpsychologen om zo gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam effect van(preventieve) zorg. Samenwerking in het doen van onderzoek aan de hand van de verzamelde data is tevens mogelijk.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee! Onder andere over hoe u de subsidie Nationaal Programma Onderwijs effectief en duurzaam kunt inzetten door samen te werken aan het inlopen van de eventuele ontstane vertraging en bij te dragen aan het verbeteren van het welbevinden van studenten. Wij zijn de gehele zomer geopend.

Wilt u sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marieke van Gijs | 06-82623511 of Maartje Vincenten | 06-20236741.

Siggie - Icon

Referenties

de Kievit , A.(2020). UT student wellbeing during covid-19, July 2020. University of Twente.

Dopmeijer, J., de Jonge, J., & Wiers, R. W. (2020). Predicting disclosure and help-seekingin university students with psychosocial problems based on stigma and attitudes towards disclosure and help-seeking. Mental Health, 5, 1-8.

Kools, J. F. R. M., Mathijssen, J. J. P., & Bovens, R. H. L. M. (2020). Student wellbeingmonitor: Student wellbeing in times of COVID-19. Tranzo, Tilburg University.

Kun je hulp gebruiken
van een Siggie Studentencoach?