Hoe positieve zelfbevestiging je kan helpen bij je uitdaging

Positieve psychologie

Siggie for Students kenmerkt zich door positieve psychologie. Positieve psychologie is een relatief nieuwe benadering binnen de psychologie die zich richt op de aspecten die het leven de moeite waard maken, met de focus op individueel en maatschappelijk welzijn. Het gaat om een positieve benadering van klachten, het aanleren van nieuwe copingstrategieën en daarmee het opbouwen van veerkracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Positieve zelfbevestiging

Een voorbeeld van een strategie die voortvloeit uit de positieve psychologie, is het oefenen van positieve zelfbevestiging. Van tijd tot tijd maken we allemaal situaties mee die niet werken zoals we hadden gehoopt of verwacht. Je wordt bijvoorbeeld afgewezen door iemand, zakt voor een examen of vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Deze situaties kunnen je een slecht gevoel over jezelf geven en negatieve zelfgedachten opwekken. Het is belangrijk om deze gedachten te erkennen zoals ze zijn, omdat ze sterker terugkomen als je ze wegduwt. Daarna kun je je focus verleggen naar een positievere benadering van jezelf.

Om tegenwicht te bieden aan de negatieve gedachten, kunnen positieve zelfbevestigingen helpen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat ze helpen bij motivatie, positieve verandering stimuleren, het zelfvertrouwen vergroten, een mentaal immuunsysteem opbouwen, stress verminderen en academische prestaties verbeteren. Positieve zelfbevestiging kan veerkracht bieden bij tegenspoed, helpen om je zelfbeeld positief te houden en je uitdaging te zien als een kans op groei. Lees mee om te ontdekken hoe je ze kunt oefenen!

Positieve zelfbevestiging oefenen

Een manier om positieve zelfbevestigingen te oefenen, is door naar je waarden te kijken. Bevestigen wat voor jou belangrijk is, biedt tegenwicht aan negativiteit. Wat te doen?

Open een nieuw document of pak pen en papier en volg de onderstaande stappen om meer te weten te komen over je waarden. Terwijl je deze vragen beantwoordt, is het belangrijk om te onthouden dat er geen goede of foute antwoorden zijn.

Stap 1. Lees deze lijst met persoonlijke waarden aandachtig door en bedenk wat elke waarde afzonderlijk voor jou betekent. Schrijf vervolgens twee of drie waarden op die voor jou het belangrijkst zijn.

 • Familie
 • Intieme persoonlijke relaties
 • Ouderschap
 • Vrienden/sociaal leven
 • Beroepsleven
 • Academisch leven
 • Recreatie of vrije tijd
 • Spiritualiteit
 • Gemeenschapsleven
 • Fysieke zelfzorg
 • Geestelijke zelfzorg
 • Onafhankelijkheid

Stap 2. Kijk naar de waarden die je hebt uitgekozen als het belangrijkst voor jou. Denk aan de momenten waarop deze waarden heel belangrijk voor je waren of zouden zijn.

Stap 3. Beschrijf in een paar zinnen waarom deze waarden belangrijk voor je zijn. Concentreer je op gedachten en gevoelens.

Stap 4. Kijk opnieuw naar de waarden die je als belangrijkste hebt gekozen. Noem de twee belangrijkste redenen waarom deze waarden belangrijk voor je zijn.

Stap 5. In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? Gebruik deze antwoordmogelijkheden

Helemaal niet mee eens – Niet mee eens – Enigszins mee oneens – Enigszins mee eens – Mee eens – Helemaal mee eens.

 1. Deze waarden hebben mijn leven beïnvloed.
 2. Over het algemeen probeer ik deze waarden na te leven.
 3. Deze waarden zijn een belangrijk onderdeel van wie ik ben.
 4. Ik geef om deze waarden.

Na het voltooien van deze oefening heb je nagedacht over belangrijke waarden, de redenen waarom ze belangrijk voor je zijn en deze versterkt. Dit is een mooie start om aan je veerkracht te werken! De volgende keer dat je een moeilijke situatie meemaakt, kun je jezelf herinneren aan de waarden die voor jou belangrijk zijn en daardoor gemakkelijker terugveren naar een gezond, positief zelfbeeld. Wil je meer weten over veerkrachtig leven of in contact komen met een van de Siggie-coaches, schrijf je dan hier in.