blog-zelfvertrouwen

Boost je zelfvertrouwen!

Iedereen voelt zich weleens onzeker. In het leven komen ups en downs voor die een rol spelen in het vormen van je zelfvertrouwen. Maar hoe kan je weer ‘opstaan’ nadat je bent ‘gevallen’? In dit blog geven we je een aantal tips.

Zelfvertrouwen, wat is dat precies?

Bij zelfvertrouwen draait het om welk beeld je hebt over je persoonlijke capaciteiten om te presteren op diverse levensgebieden. Zo ontwikkel je op basis van verschillende levenservaringen een visie op je intelligentieniveau, je sociale cirkel, je bijdrage aan de maatschappij en je uiterlijk. Bij zelfvertrouwen gaat het om een balans tussen vaardigheid en waardigheid. Enerzijds kan je focussen op je sterke kanten waarmee je uitdagingen kan overwinnen. Ook kan je je zelfvertrouwen doen toenemen door vaardigheden nader te ontwikkelen. Anderzijds gaat het bij zelfvertrouwen om jezelf accepteren zoals je bent waarbij ook de minder sterke kanten horen. Als je in je leven vaker negatieve ervaringen hebt opgedaan in interactie met de omgeving kan het zijn dat je zelfvertrouwen is afgebrokkeld. Gelukkig kan het zelfvertrouwen ook weer worden opgebouwd. Maar hoe doe je dat? Hieronder worden een aantal handvatten aangereikt om je zelfvertrouwen te verhogen.

Onzekere gedachten aanpakken

Als je je onzeker voelt kan dat worden veroorzaakt door negatieve gedachtes. Het is dus belangrijk om in te zoomen op deze gedachten en hiermee aan de slag te gaan. Een eerste stap kan worden gezet door je bewustzijn van deze negatieve gedachten te vergroten. Probeer de komende week eens te letten op welke gedachten schuil gaan achter onzekere gevoelens door kritische vragen te stellen over en aan jezelf. Trek je wellicht te snel een conclusie of denk je in ‘alles’ of ‘niets’ termen? Bijvoorbeeld: ‘ik kan ook niks’, maar is dit écht het geval?  Ook kan je jezelf bijvoorbeeld afvragen of in het verleden weleens situaties zijn geweest die je negatieve gedachten tegenspreken. Zo kan je terugblikken op succeservaringen in het verleden. Bijvoorbeeld: Toen ik dacht dat ik het tentamen niet zou halen en ik dacht dat ik niet slim genoeg zou zijn, bleek het tegendeel. Want ik heb een mooi cijfer gehaald.

Torenhoge eisen

Mensen met een negatief zelfbeeld blijken vaak hoge eisen aan zichzelf te stellen. Zo hebben ze het gevoel dat ze vrijwel perfect moeten presteren om zich tevreden te voelen. Het is lastig om telkens aan de hoge eisen te blijven voldoen, waardoor je je continu teleurgesteld voelt in jezelf. Meestal zijn de eisen die je aan jezelf stelt veel hoger dan de eisen die je aan een vriend zou stellen in een vergelijkbare situatie. Wat helpend kan zijn is jezelf te leren behandelen als een vriend. Als de ‘strenge’ stem de kop op steekt kan je hier tegen in gaan door jezelf toe te spreken zoals je een vriend zou toespreken.

Je sterke kanten in beeld

Probeer eens op een rijtje te zetten wat je mooie eigenschappen vindt van jezelf. Wat hierbij extra kan helpen is een online overzicht van persoonseigenschappen erbij pakken. Op de website: Learn Your Character Strengths & Personal Traits | VIA Institute (viacharacter.org) kan je een gratis test doen, waarmee je je sterke karaktereigenschappen in kaart kan brengen. Je kan eens terug denken aan concrete voorbeelden uit het verleden waar deze persoonseigenschappen naar voren zijn gekomen. Heb je bijvoorbeeld een vriend(in) geholpen toen die het nodig had? Ook kan je in je omgeving vragen wat ze waarderen aan jou.

Met deze tips kun je aan de slag gaan met onzekere gedachten, hoge eisen aan jezelf en je krachtige eigenschappen. Ik hoop je verder op weg te hebben geholpen naar een positiever beeld van jezelf. Mocht je nog meer willen werken aan je zelfvertrouwen, dan ondersteunen we je graag bij Siggie. De studentcoaches staan klaar om je te helpen.

Wil je nog meer lezen over het vergroten van je zelfvertrouwen? Op de website van Mentaal Beter staan nog aanvullende tips.

Meer zelfvertrouwen krijgen doe je zó! – Mentaal Beter